logo
Toote mõõdu tolerants vastab standardile ISO 2768.

 Pikkus, Laius, paksus, raadius: lubatud hälbed (mm) mõõtude vahemikes (mm)
 0,5  -  3      4,0   -  6      7,0   -  30    31   -  120    121 -  400    401 -  1000   1001 -  2000   2001 -  4100
 ± 0,2  ± 0,3  ± 0,5  ± 0,8  ± 1,2  ± 2  ± 3  ± 4


Sirgsus, tasapindsus: 4 mm/m
 

* Pikkus, laius: mudel PLEHT 0 / +50 mm
* Pikkus, laius: mudel PLEHTS 0 / +10 mm
* Mudelitel PLEHTS ja PLEHT sirgsust ja tasapindsus ei määratleta