logo
Töötasapindade või aknalaudade kokkusobiva ühenduse tegemiseks
freesitakse CNC-s detailide kokkupuutuvad pinnad alloleva joonise kohaselt.
Plaadi alumisele poolele freesitakse avad tõmmitsate jaoks (sügavusega vähemalt 18 mm).
Tõmmitsa avasid saab freesida plaadile paksusega alates 21 mm.